Plantaatioita

Details from Plantations 2014
veistosinstallaatioita, ääni/valokuvaloop (6min.)
sculpture installations, sound/photoloop (duration 6 min.)